Vytlačiť Poslať stránku

MFF Ekotopfilm a Envirofilm 2015

 

MFF Ekotopfilm - Envirofilm 2015
25. – 29. máj 2015
Bratislava, Banská Bystrica


MFF Ekotopfilm - Envirofilm 2015 je výsledkom partnerskej spolupráce dvoch významných tradičných podujatí, ktoré spája myšlienka ochrany životného prostredia.Vďaka spojeniu 42. ročníka medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm a 21. ročníka medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm ponúkneme návštevníkom v rovnakom čase a na dvoch festivalových miestach širší záber tvorby. K divákom sa tak dostanú kvalitné dokumentárne filmy venované trvalo udržateľnému spôsobu života, ochrane životného prostredia, zmene v správaní sa človeka k prírode a v neposlednom rade technologickým a procesným inováciám, ktoré vedú k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov našej planéty. Pri zachovaní tradície a značiek oboch festivalov chceme efektívnejšie osloviť odbornú aj laickú verejnosť a našim partnerom ponúknuť širšiu platformu pre prezentáciu ich spoločenskej zodpovednosti a vzťahu k environmentálnemu pokroku.

Odbornú garanciu nad MFF Ekotopfilm - Envirofilm 2015 prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR a 11 rezortov vlády. Spoločný festival bude pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.

O najlepších dokumentárnych filmoch festivalu rozhodne medzinárodná odborná porota na čele s Bruceom Bucklinom. Súčasťou podujatia bude prestížne ocenenie Honour of Ekotopfilm, ktoré je udeľované významným domácim i zahraničným svetovým osobnostiam za mimoriadne výkony dosiahnuté v záujme trvalo udržateľného rozvoja, za významné vedecké objavy, humánne či kultúrne aktivity, alebo celoživotné dielo, v záujme rozvoja ľudskej spoločnosti.

Autori dokumentárnych filmov môžu svoje snímky venované téme trvalo udržateľného rozvoja prihlásiť online na http://www.ekotopfilm.sk/sk/prihlaska-2015/ do súťažných sekcií:
A. Veda a technika
B. Prírodovedné a prírodopisné
C. Úspešné príbehy – oblasť technológie
D. Úspešné príbehy – oblasť ľudské aktivity
E. Investigatívna publicistika
F. Deti a mládež

Súčasťou festivalu MFF Ekotopfilm - Envirofilm 2015 bude množstvo sprievodných podujatí vo forme besied, rozhovorov s režisérmi, workshopov, galérií, prezentácií, prednášok či „outdoorových“ aktivít. Všetky majú za úlohu spájať, vzdelávať, prinášať riešenia, prezentovať, ale najmä baviť mladú i staršiu generáciu na tému trvalo udržateľného rozvoja. Aby sa myšlienka ochrany životného prostredia dostala k čo najširšej verejnosti vstup na všetky festivalové podujatia je i v roku 2015 zdarma.

Ďalšie informácie o festivale nájdete na:
www.ekotopfilm.sk
www.envirofilm.sk