[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Výstavy na MŽP SR

 

Aktualizované: 03.12.2012

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Život hraboša severského panónskeho v mokradiach Podunajska

06.02.2017
V átriu Ministerstva životného prostredia SR sa dnes konala vernisáž výstavy venovanej hrabošovi severskému panónskemu. Viac

 

Spoznajte brazílsku prírodu očami fotografa

11.11.2016
Pri príležitosti blížiacej sa konferencie o biodiverzite v Mexiku sa priestor átria ministerstva životného prostredia zaplnil nádhernými fotografiami brazílskej prírody. Viac

 

Výstava v átriu ministerstva mapuje čistenie vodnej nádrže Ružín

25.07.2016
Tvorba odpadu na vodnej nádrži Ružín je opakovaným dlhodobým problémom. Viac

 

Podpora ekoinovácií prostredníctvom dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky

06.06.2016
Ekoinovácie ako dobrovoľný nástroj environmentálnej politiky sú témou aktuálnej výstavy v átriu Ministerstva životného prostredia SR. Výstavu pripravila Slovenská agentúra životného prostredia a verejnosti je prístupná do 10. júna v čase od 10:00 do 14:00. Viac

 

Výstava: Predchádzanie vzniku odpadu a nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi

10.05.2016
Výstava s názvom Predchádzanie vzniku odpadu a nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR predstavuje základné informácie a príklady z oblasti predchádzania vzniku odpadov. Výstava sa venuje najmä nakladaniu s biologicky rozložiteľnými odpadmi a je na nej možné nájsť napríklad elektrický kompostér vhodný pre stravovacie zariadenia a potravinársky priemysel, malý kuchynský kopompostér, kompostéry do bytov a interiéru, záhradný kompostér, ako aj potrebné príslušenstvo a letáky s užitočnými informáciami o nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Viac

 

Výstava: Úspešné europrojekty Operačného programu Životné prostredie a informácie k Operačnému programu Kvalita životného prostredia

02.05.2016
Príklady dobrej praxe Operačného programu Životné prostredie sú predstavené verejnosti v priestoroch envirorezortu. Úspešné projekty zamerané na budovanie čistiarní odpadových vôd, protipovodňovú ochranu, systém odpadového hospodárstva či ochranu prírody a ovzdušia prezentuje ministerstvo vo forme informačných materiálov a panelov. Výstava je doplnená informáciami o možnostiach čerpania fondov Európskej únie z Operačného programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020. Viac

 

Výstava: Srnčia zver

18.04.2016
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva pre návštevníkov pripravilo výstavu s názvom Srnčia zver. Výstava poskytuje informácie o srnčej zveri z pohľadu jej sociálneho správania, biologických zvláštností, stavbe a vzhľade parožia a jeho možných anomálií ako aj správania v období rozmnožovania a výchovy mláďat. Zároveň prezentuje vplyv srnčej zveri na prostredie, potrebu starostlivosti o srnčiu zver hlavne v zimnom období , jej ohrozenie predátormi a tiež výskumné úlohy a experimenty Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum ekológie zveri v danej oblasti. Viac

 

Skrytá krása kvetov, semien a plodov

04.04.2016
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva si pre vás pripravilo výstavu s názvom Skrytá krása kvetov, semien a plodov. Venovaná je procesom rozmnožovania u rastlín, ktorý je základom rozširovania botanických druhov a ich vitality resp. ohrozenosti v prirodzených biotopoch. Výstava odhaľuje návštevníkovi skrytý svet procesov, ktoré prebiehajú v bunke od vytvorenia kvetného púčka cez rozkvitnutý kvet až po tvorbu plodov. Zobrazuje proces vzniku samčích i samičích orgánov u vybraných botanických druhov, zvláštnosti samotného procesu opelenia, oplodnenia u rastlín a tiež fázy vývinu embrya. Všetko spomínané je možné vidieť na mikroskopických snímkach významnej slovenskej embryologičky RNDr. Oľgy Erdelskej, DrSc. Viac

 

Výstava prác študentov stredných umeleckých škôl

21.03.2016
Átrium MŽP SR zdobia umelecké fotografie z 5. ročníka výtvarnej súťaže študentov stredných umeleckých škôl. Výstavu s názvom Voda a pracovné príležitosti organizuje Výskumný ústav vodného hospodárstva pri príležitosti Svetového dňa vody 2016. Do súťaže sa tento rok zapojilo 32 študentov a porota vyberala spomedzi 44 diel. Podobne ako v predchádzajúcich štyroch ročníkoch bolo ústrednou myšlienkou súťaže výtvarné zobrazenie krásy vody v jej mnohorakých podobách. Viac

 

Národné parky Slovenska

08.03.2016
Výstava Národné parky Slovenska predstavuje verejnosti prostredníctvom textov, máp, fotografií a exponátov z Archívu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva deväť národných parkov Slovenskej republiky, ktoré patria medzi naše najvýznamnejšie chránené územia. Prezentované materiály oboznamujú návštevníka s históriou a zaujímavosťami uvedených lokalít vrátane informácií o živej i neživej prírode. Osobitný dôraz je daný na unikáty a zaujímavosti typické pre jednotlivé národné parky, vďaka ktorým im patrí nezastupiteľné miesto v sústave chránených území Slovenska. Viac

 

Zo života našich operencov

26.02.2016
V priestoroch átria hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva výstavu, ktorá formou textov a fotografií ponúka mnohé zaujímavé informácie zo života vybraných vtáčích druhov žijúcich na našom území v súvislosti s ich správaním, spôsobom života, spôsobom hniezdenia a výchovy mláďat, ako aj v súvislosti s ich významom a dôležitosťou ochrany ako súčasti prírody, ktorá nás obklopuje. Výstava je spojená s exponátmi zo zbierok múzea, ktoré dopĺňajú prezentované vtáčie druhy z hľadiska prezentovaného obsahu. Viac

 

Obnova a modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO)

18.02.2016
V priestoroch átria hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pripravil Slovenský hydrometeorologický ústav výstavu, ktorá približuje projekt obnovy a modernizácie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia. Cieľom projektu je zlepšenie monitorovania kvality ovzdušia pomocou modernizácie funkčných zariadení na celom území Slovenska, zlepšenie zabezpečenia správnosti výsledkov monitoringu ovzdušia, zjednotenie systému prenosu dát zo staníc do centrálnej databázy a rozšírenie súčasných vstupov do databázy ovzdušia. Projekt je významným aj pre bezpečnosť občanov SR, pretože skvalitní informovanosť verejnosti o kvalite ovzdušia, umožní ich včas varovať a chrániť ich zdravie v prípade nepredvídaných udalostí, havárií, resp. iných okolností. Viac

 

Kolmý riečny breh - najlepšie miesto pre život

02.02.2016
Putovná interaktívna výstava „Kolmý riečny breh –najlepšie miesto pre život” približuje život troch druhov vtákov – rybárika riečneho, včelárika zlatého a brehule hnedej. Výstava bola zrealizovaná vďaka projektu LIFE „Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom regióne (BeeSandFish)“. Ponúka možnosť environmentálnej výchovy pre školy hravou a zaujímavou formou, poukazuje na význam ochrany cieľových druhov a najmä potrebu ochrany prostredia, v ktorom žijú a nachádzajú svoju potravu. Jej súčasťou je aj odborný výklad v slovenskom a maďarskom jazyku. Viac

 

Vodárenská nádrž Hriňová - 50 rokov od uvedenia do prevádzky

28.01.2016
Pri príležitosti výročia bola v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky slávnostne otvorená výstava zobrazujúca históriu tejto vodárenskej nádrže, ktorá má dnes ako povrchový zdroj vody strategický význam. Výstava je verejnosti k dispozícii do 1. februára 2016 v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 14:00 hod. Viac

 

Jaskyne drakov

11.01.2016
Výstavu s názvom Jaskyne drakov pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a verejnosti je k dispozícii v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky do 8. januára v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 14:00 hod. Výstava je rozdelená na 3 časti. Prvá je venovaná fenoménu draka, jeho výskytu a úlohe v náboženstve a mytológií, ale i v ľudových rozprávkach a povestiach. V ďalšej časti sú prezentované názory učencov na draka ako skutočné zviera a postupný vývoj vedeckých názorov. Posledná časť sa týka jaskynného medveďa, ktorého pozostatky z jaskýň oddávna podporovali predstavy ľudí o žijúcich drakoch. Viac

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 
 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Menu  > Tlačový servis

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

VYHĽADAVANIE NA WEB SIDLE:

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


© 2017 MŽPSR
Koniec stránky.