[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Aktualizované: 11.02.2018

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane:

  1. ochrany prírody a krajiny,
  2. vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva s výnimkou akvakultúry a morského rybolovu,
  3. ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme,
  4. ekologických aspektov územného plánovania,
  5. odpadového hospodárstva,
  6. posudzovania vplyvov na životné prostredie,
  7. zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu,
  8. geologického výskumu a prieskumu,
  9. ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
  10. geneticky modifikovaných organizmov

( § 16 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zmena zák. 372/2010 Z. z. s účinosťou od 1. novembra 2010)

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Menu  > MŽP SR  > Ministerstvo

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

VYHĽADAVANIE NA WEB SIDLE:

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


© 2017 MŽPSR
Koniec stránky.