Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Výzva na spolufinancovanie LIFE +

MŽP SR ako Národný orgán pre program LIFE+ vyhlásilo výzvu na spolufinancovanie projektov LIFE13 zo štátneho rozpočtu

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE+ vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o  spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu pre projekty LIFE13.

Cieľom výzvy je poskytnúť spolufinancovanie projektom schváleným z  výzvy Európskej komisie pre projekty LIFE+ z roku 2013. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky má záujem na úspešnom implementovaní projektov LIFE+, ktoré zlepšujú kvalitu životného prostredia. Cieľom výzvy je aj transpozícia a implementácia predpisov EÚ v oblasti životného prostredia.

Kód výzvy: LIFE+ 2013/2015

Dátum vyhlásenia výzvy: 20.03.2015

Dátum uzavretia výzvy: 20.04.2015

 

Prílohy výzvy:

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže