Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/016232/Bra

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia s výnimkou vchádzať a stáť so snežným skútrom v stredisku Snowparadise Veľká Rača

Žiadateľ: František Plaček, Oščadnica 1420, 023 01

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže