[verzia stránky pre slabo vidiacich] Prejsť na grafickú verziu

Nachádzate sa tu:  Menu  > Tlačové správy  > Aktuality  > Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska


Začiatok stránky, titulka:

Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska

Popis: Prezentovať príklady environmentálne vhodných riešení, ktoré sú založené na princípoch obehového hospodárstva sa podujala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v slovensko-anglickej e-publikácii s názvom Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenka. ... Aktualizované: 09.05.2019

 

Prezentovať príklady environmentálne vhodných riešení, ktoré sú založené na princípoch obehového hospodárstva sa podujala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v slovensko-anglickej e-publikácii s názvom Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska.

Približne 50 príkladov dobrej praxe približuje princípy obehovosti v praxi. Cieľom editoriek bolo poukázať na fakt, že prechod k zelenému obehovému hospodárstvu nie je len konceptom zameraným na zníženie negatívnych vplyvov lineárneho hospodárstva. Predstavuje systémový posun, ktorý vytvára dlhodobú hospodársku odolnosť, obchodné a ekonomické príležitosti a poskytuje veľmi dôležité environmentálne, ekologické a spoločenské výhody. V neposlednom rade ďalším cieľom bolo propagovať dobrú prax SR vo svete a  inšpirovať ďalších.

Publikácia nemá ambíciu podať prehľad všetkých príkladov a typov riešenia. Podarilo sa však zhromaždiť príklady dobrej praxe naprieč odvetviami hospodárstva. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí poskytli pre túto publikáciu konkrétne podklady.

Jednotlivé kapitoly sú členené podľa oblastí európskeho rámca na monitorovanie pokroku pri zavádzaní princípov obehového hospodárstva: Výroba a spotreba, Odpadové hospodárstvo, Druhotné suroviny, Konkurencieschopnosť a inovácie.

Čitateľovi poskytuje prístupnou formou informácie zamerané na:
· trendy, t. j. popis súčasného stavu v oblasti obehového hospodárstva na národnej aj európskej úrovni,
· rozhovory so zástupcami štátnej správy, vedeckej obce aj neziskovej organizácie,
· príklady dobrej praxe, ktoré vyzdvihujú vybrané samosprávy, podnikateľské subjekty a neziskové organizácie, ktorých činnosť je v súlade s potrebami životného prostredia,
· projekty podporujúce urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu.

Elektronická forma publikácie umožňuje užívateľský komfort vďaka interaktívnym nástrojom a prostredníctvom hypertextových odkazov ponúka možnosti rozšíriť informačné portfólio predkladanej publikácie.

 

Koniec obsahu.


MENU:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.