[verzia stránky pre slabo vidiacich] Prejsť na grafickú verziu

Nachádzate sa tu:  Menu  > Tlačové správy  > Aktuality  > Oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu


Začiatok stránky, titulka:

Oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu

Popis: „Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, 2. časť – Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia“ ... Aktualizované: 09.01.2019

„Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, 2. časť – Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia (ďalej len „MŽP SR“) ako rezortný orgán, zahájilo prípravu strategického dokumentu „Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, 2. časť – Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia„.
MŽP SR ako rezortný orgán v súlade s § 17 v spojení s § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje, že určilo v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie rozsah hodnotenia strategického dokumentu, ktorý sa nachádza na webovom sídle MŽP SR a  na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia. K nahliadnutiu je k dispozícii na adrese MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, odbor ochrany ovzdušia, , tel.: 02/59562227, v pracovné dni od 8.00 do 16.00 h.
Pripomienky k rozsahu hodnotenia môžete zaslať na adresu MŽP SR do 10 dní od uverejnenia tohto oznámenia.

Rozsah_hodnotenia_aqs.pdf

Koniec obsahu.


MENU:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.