Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie-"Odľahčovacie potrubie Košeca"

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/rozhodnutie-odlahcovacie-potrubie-koseca.pdf (424,32 kB)

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže