Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Na úvod

László SólymosVážená Vrakunčanka, vážený Vrakunčan a obyvatelia z dotknutých mestských častí,

som rád, že sa o skládke vo Vrakuni začalo otvorene diskutovať. Ľudia majú právo na informácie. Vždy som tomu veril a vždy budem. Na druhej strane nás skládka vo Vrakuni niečo naučila - aké sú potrebné hranice medzi konštruktívnou otvorenou diskusiou a šírením poloprávd. Preferujem prvé riešenie. Preto sme vytvorili túto podstránku.

Začnem dobrou správou. Po rokoch sa veci pohli dopredu. Na stole je riešenie, ktoré intenzívne napĺňame. Skládku umiestnime do sarkofágu, aby ďalej neznečisťovala okolie. Podzemné vody v jej blízkosti budeme čistiť, aby sa mrak znečistenia postupne zmenšoval. Riešenie navrhovali a posudzovali nezávislí odborníci. Nakoniec, nejde o žiaden experiment. Vo svete sa táto metóda používa bežne. Po obdobnom riešení už siahli v Rakúsku, Veľkej Británii, USA, Poľsku, Českej republike a ďalších krajinách. Viac si o metóde prečítate tu.

Zrejme sa plným právom teraz pýtate, prečo prišlo riešenie až teraz. Budem úprimný – neviem. Nikdy som sa neobzeral do minulosti. Pre mňa osobne je podstatné jedno. Aby sme všetku našu energiu vložili do riešenia. Ľuďom vo Vrakuni to dlžíme. Do tej doby by som vás, Vrakunčanov, chcel opäť poprosiť, aby ste nepoužívali vodu zo studne. O zásadách a rizikách sa dočítate viac v rozhovore s pani doktorkou Jindrou Holíkovou.

Treba si však priznať, že okolo skládky vo Vrakuni sa rozvírilo aj viacero mýtov. Údajne je znečistená pitná voda, ministerstvo neinformuje obyvateľov, zľahčujeme situáciu, atď. Pre nás to znamená, že musíme ešte intenzívnejšie komunikovať. A priznám to bez okolkov, prekročiť mierne svoje kompetencie a ešte viac sa upriamiť na obyvateľov. Vytvorili sme nový mail, na ktorý nám môžete zasielať svoje otázky. A tie najčastejšie odpovede budeme na tejto stránke zverejňovať.

Áno, ide o dočasné opatrenie, no už čoskoro sa začne s konkrétnymi prácami. Považujem ale za správne vynaložiť všetko úsilie a priebežne Vás informovať. Nakoniec ľudia z Vrakune majú právo vedieť, že stojíme za nimi a robíme všetko preto, aby sme ich životné prostredie zbavili dopadov znečistenia.

S pozdravom
László Sólymos

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže