[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Inštitút environmentálnej politiky

 

Aktualizované: 04.01.2017

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

je analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia SR. Poslaním IEP je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť. Okrem interných analýz pre vedenie tvorí nezanedbateľnú časť práce analytikov IEP aj práca na analýzach pre odbornú verejnosť. IEP verejne publikuje:

  • Diskusné štúdie IEP (Working papers) sú, spolu s komentármi, hlavnými analytickými publikáciami IEP. Ekonomické analýzy podrobne skúmajú vymedzenú problematiku a poväčšine obsahujú odporúčania pre "policymakerov". Analýzy sú spravidla dlhšie materiály (30+ strán) určené pre širšiu odbornú verejnosť.
  • Komentáre IEP (Policy briefs) sú krátke pracovné materiály, napísané väčšinou ako reakcia na  vzniknutú situáciu. Ide o informatívne dokumenty, určené pre širšiu verejnosť a média. Komentáre tiež môžu obsahovať odporúčania.

Okrem toho zverejňujeme aj IEP prezentácie na workshopoch a konferenciách, či dátové zdroje z ktorých pri našich analýzach vychádzame. Názory autorov nemožno stotožňovať s oficiálnym postojom MŽP SR.

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Menu  > IEP  > Publikácie

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

VYHĽADAVANIE NA WEB SIDLE:

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


© 2017 MŽPSR
Koniec stránky.