Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2014/4582

 

Žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.  na organizovanie verejného športového podujatia (preteky terénnych motocyklov – Endurošprint ) dňa 5.7.2014 v k.ú. Liptovská Osada, v lokalite Čepelka.

žiadateľ Bobell s.r.o. Liptovská Osada

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže