Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obchodovanie s emisnými kvótami

Obchodovanie s emisnými kvótami predstavuje nástroj na znižovanie emisií skleníkových plynov čo najefektívnejším spôsobom. Schéma obchodovania s emisnými kvótami European Union Emission Trading Scheme (EU ETS) je najdôležitejším prvkom politiky EÚ zameranej na boj proti zmene klímy. Zahŕňa viac ako 11 000 prevádzok v 31 štátoch a pokrýva približne 45 % emisií skleníkových plynov. Prevádzkovatelia môžu dostať časť kvót bezodplatne, zvyšok si môžu kúpiť v aukcii alebo na trhu. Každá kvóta predstavuje právo vypustiť jednu tonu ekviva­lentu oxidu uhličitého (CO2). Emisné kvóty sú držané na účtoch v registri kvót, ktorého vnútroštátnym správcom je ICZ Slovakia a.s.