Vytlačiť Poslať stránku

Formuláre a často kladené otázky

Formuláre pre prevádzkovateľov lietadiel
Monitorovací plán ročných emisií - MP P3 Aircraft_COM_sk_150714 (zip, 154 kB)
Monitorovací plán tonokilometrov - MP P3 TKM_COM_sk_150714 (zip, 135 kB)
Správa o ročných emisiách - t5 AER aircraft_SK_sk_20151218 (zip, 153 kB)
Správa o tonokilometroch - P3 Aircraft TKM_COM_sk_210714 (zip, 142 kB)
Správa o zlepšení - P3 Aircraft IR_COM_sk_210714 (zip, 110 kB)
Vzor protokolu o overení emisií skleníkových plynov z činností leteckej dopravy prevádzkovateľa lietadla (aktualizácia: 10.3.2015, zip, 10 kB)

FAQ
Frequently Asked Questions: 2013-2016 Regulation amending the EU Emissions Trading System for aviation