Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Elektronický systém

Zákon č. 332/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zavádza nahlasovanie vybraných údajov prostredníctvom elektronického systému.

Žiadosť o prístup do elektronického systému v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 332/2017 Z. z. je potrebné zaslať elektronicky na adresu:

Formulár žiadosti o prístup do elektronického systému:

Elektronický systém je dostupný na adrese: http://etrs.minzp.sk/

Používateľské príručky:

Prvá časť používateľskej príručky sa týka prístupu do elektronického systému a monitorovacieho plánu.