Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácia o oprávnených osobách platná do 31.12.2012

Oprávnenia oprávnených osôb vydané podľa zákona č. 478/200 Z. z., platné do 31. decembra 2012

Stáli subdodávatelia - potvrdenia platné do 31. decembra 2012 

Oprávnené osoby:

    Stáli subdodávatelia - rozsah subdodávok a ostané údaje o subdodávateľovi sú uvedené v informáciách príslušných oprávnených osôb:

  • EKOLAB, s.r.o., Košice, IČO 31 684 165

    Subdodávateľ pre: EkoPro s.r.o., Trenčín, EKO-TERM Servis s.r.o., Košice, MM Team, s.r.o., Bratislava, Národná energetická spoločnosť a.s., Bratislava - LME B. Bystrica