Vytlačiť Poslať stránku

Veľké spaľovacie zariadenia

Výzva 18.06.2015

Výzva na podanie žiadosti o zaradenie do osobitného režimu pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyzýva prevádzkovateľov veľkých spaľovacích zariadení, ktorí plánujú využívať osobitný režim na dožitie podľa § 15a ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, aby predložili žiadosť o zaradenie do tohto osobitného režimu najneskôr do 30. júna 2015. Viac (pdf 17 kB) 

Nové 17. 06. 2015