Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kalendár podujatí

Január 2019

TERMÍN NÁZOV MIESTO INFO
Štátna ochrana prírody SR
január 2019 Zvieratá v zime Rajec, Kraľovany, Nezbudská Lúčka, Gbeľany, Žilina edukačný program pre materské školy o živote zvierat v zime
január 2019 Zimné historky Rooseveltova nemocnica Banská Bystrica edukačný program pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení o živote zvierat v  zimnom období
január 2019 Činnosť chovnej stanice Medzilaborce, Správa CHKO Východné Karpaty prezentácia činnosti chovnej stanice pre deti z prírodovedného krúžku
január 2019 Vtáky v zime Medzilaborce, Správa CHKO Východné Karpaty terénny edukačný program pre základné školy zameraný na prikrmovanie vtákov v zime a  sčítanie na kŕmidlách
január 2019 Zvieratá v zime Spišská Nová Ves, Správa NP Slovenský raj edukačný program pre 1.st. základných škôl zameraný na život zvierat a pomoc človeka zvieratám v zimnom období
január 2019 Vtáčie záhrady Spišská Nová Ves, Správa NP Slovenský raj edukačný program pre materské školy o zimnom prikrmovaní vtákov
január 2019 Karpatský tiger Spišská Nová Ves, Správa NP Slovenský raj edukačný program pre 2.st. základných škôl a stredné školy zameraný na ochranu rysa ostrovida
január 2019 Zvieratá v zime ZŠ Ľubeník edukačný program pre základné školy zameraný na život zvierat v zime
9. - 10.1.2019 Odpady Brezno edukačný program o odpadoch (triedenie, recyklačné značky, nelegálne skládky) pre 4. - 5. ročník základných škôl
10.1.2019 Tajomstvo lesa Žilina edukačný program pre žiakov základných škôl o lese a jeho význame spojený s hrami na  danú temu (lesné bingo)
13.1. 2019 Vtáčí svet v zime NP Poloniny exkurzia pre verejnosť spojená so sčítaním vodného vtáctva
14.1.2019 Odpady Brezno metodický deň pre vychovávateľov školského klubu zameraný na problematiku odpadov a  odpadového hospodárstva
16.1.2019 Klimatická zmena Žilina edukačný program pre žiakov špeciálnej internátnej školy zameraný na problematiku klimatických zmien, ich príčin a dôsledkov na našu planétu
16.1 2019 Operence v Nitrianskom regióne Krajská knižnica Karola Kmeťku Nitra prednáška pre verejnosť
17.1.2019 Včely Námestovo edukačný program pre materské školy o živote a význame včiel
18.1.2019 Stopy zvierat Valaská edukačný program pre 3. ročník základnej školy zameraný na poznávanie stôp lesných zvierat a veľkých šeliem
18.1.2019 Kvapôčka Námestovo edukačný program pre materské školy o kolobehu vody, jej formách a premenách
18.1. 2019 Zimné potulky NP Muránska planina exkurzia pre deti z Centra voľného času v Revúcej zameraná na stopovanie zvierat
23.1.2019 Zimné historky Badín edukačný program pre materské školy o živote zvierat v zimnom období
28.1.2019 Vlčie hory Humenné edukačný program pre špeciálnu základnú školu zameraný na určovanie stôp zvierat spojený s premietaním filmu
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
16.1.-.30.3.2019 Nespútané živly (Elements Unchained) Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš Možnosť oboznámiť sa s každým živlom, ohňom, zemou, vodou aj vzduchom jednotlivo, ako prírodným fenoménom a získať mnohé nové informácie o environmentálnych problémoch, ktoré s nimi súvisia. Informačné panely s textami, obrázkami a fotografiami sú doplnené interaktívnymi modelmi. Súčasťou výstavy budú tvorivé dielne pre základné a stredné školy, cieľom ktorých je podporiť záujem mladej generácie o možnosti riešenia súčasných environmentálnych problémov.
23.1.2019 Od nosorožcov po Mount Everest Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš Cestopisné rozprávanie Stanislava Kaľavského o dobrodružnej ceste do Nepálu – zážitky a  skúsenosti získané počas putovania po strednom a východnom Nepále a tiež z  výstupu na dva himalájske štíty, ktoré zdolal spolu s budhistickým mníchom Pasang Nuru Sherpa – vyšší z nich, Kala Patthar, má nadmorskú výšku 5 545 m a  jeho vrchol je vzdialený približne 10 km od vrcholu Mount Everestu. Začiatok o 14:30.
Slovenské banské múzeum
január 2019 Ekodielnička Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica Tvorivé dielne pre školy a verejnosť, pondelok- piatok, 8:00-16:00 (posledný vstup o 15:00), rezervácie: sbm.handlova@muzeumbs.sk
január 2019 Putovanie baníka za hviezdou Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica Interaktívne spoznávanie expozície Baníctvo na Slovensku- Kammerhof, hramesa@muzeumbs.sk až do 31.januára 2019
16.1., 23.1., 30.1.2019 Geobádateľňa pre všetkých Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica Vždy o 13:00 hod