Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kalendár podujatí

Máj 2019

Termín

Názov

Miesto

Info

Podujatia ŠOP SR - máj 2019

22. - 24. 5.2019

Tábor mladých ochrancov prírody

Jelenec

terénne podujatie pre deti zamerané na spoznávanie prírody CHKO Ponitre

18. 5. 2019

Medzinárodný deň biodiverzity

Novohradské múzeum a galéria, R. Sobota

prezentácie pre verejnosť o vzácnych a ohrozených druhov fauny a flóry a ich prostredia v regióne Gemera a Novohradu

28. - 29. 5.2019

Európsky týždeň geoparkov

Tachty, Čakanovce

súťaž pre základné školy na tému 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine

18.5.2019

30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine

Lučenec, Novohradské múzeum a galéria

vernisáž k putovnej výstave

10.5.2019

Les ukrytý v knihe

Lučenec

podujatie pre 1.st. základných škôl a materské školy spojené s ekohrami v mestskom parku, organizované v spolupráci s Novohradskou knižnicou v Lučenci

2.5.2019

Ako pomôcť našej planéte

Spišská Teplica

prezentácia spojená s besedou pre materské a základné školy na tému globálne otepľovanie

7.5.2019

TANAP

Važec

beseda o TANAPe pre materské a základné školy spojená s premietaním filmov o živočíchoch

21.5.2019

Medveď hnedý

Poprad

prezentácia s besedou pre žiakov súkromnej spojenej školy o medveďovi hnedom a plazoch

23.5.2019

S prírodou som kamarát

Kežmarok

terénny porgram pre základné školy zameraný na poznávanie živočíchov

25.5.2019

Jaskyne

Demänovský kras

exkurzie do jaskýň pre študentov zamerané na problematiku jaskynných biotopov a ekosystémov

28.5.2019

Jaskyne na Slovensku

Prešov


prednáška na Prešovskej univerzite o jaskyniach a jaskyniarstve na Slovensku

2. 5. 2019

Vtáky CHKO Horná Orava

Lokca

prednáška pre žiakov základných škôl o vtáctve Hornej Oravy

7. 5, 21. 5. 2019

Príbeh včiel

Námestovo, Oravský Podzámok

edukačný program pre materské školy a špeciálnu školu zameraný na význam včiel v prírode

13. 5. 2019

Premeny lesa

Klin a okolie

exkurzia po náučnom chodníku Premeny lesa so žiakmi základných škôl spojená so spoznávaním prírodnín

15. 5. 2019

Za bobrom

Rabča

exkurzia pre základné školy

4. 5, 25. 5. 2019

Kreatívna príroda

CHKO Horná Oarava

maľovanie v prírode

27. - 31. 5. 2019

Týždeň pre prírodu

CHKO Horná Oarava

aktivity v prírode so žiakmi základnej školy v Rabči

6. 5. - 7.5. 2019

Príbeh medvedice Fatry

Varín

edukačný program pre materské školy zameraný na rok v živote medveďa hnedého

6.5.2019

Vtáky

Belá, Obecná knižnica

edukačný program pre pre 1. st. základných škôl o živote vtákov

10.5.2019

Myšacia exkurzia

Varín

edukačný program pre materské školy zo života hraboša poľného

14.5.2019

Dňu Zeme

Žilina

podujatie pre špeciálnu školu zamerané na separovanie odpadu a jeho opätovné využitie spojené s tvorivými dielňami

15. 5., 21. 5. 2019

Tajomstvo lesa

Krasňany, Gbeľany

eduakčný program pre materské školy o lesnom ekosystéme

15.5.2019

Mravčekovia

Varín

edukačný program pre materské školy o živote v mravenisku

3. 5., 9. 5., 21. - 23. 5. 2019

Výstava KAMUFLÁŽ

Varín

výstava na tému kamufláž v prírode spojená s interaktívnou hrou k danej téme

24.5.2019

ENVIRODEŇ

Varín

2. ročník regionálnej prírodovednnej súťaže pre školy

27.5.2019

Rieka

ÚEV Varínka

terénny program pre študentov gymnázia zameraný na skúmanie kvality vody v rieke prostredníctvom odlovených makrobezstavovcov

28.5.2019

Keď je krajina znečistená

Lysica

divadielko pre materské školy zamerané na problematiku odpadov

máj 2019

Pohľad z výšky

Banská Bystrica

edukačný program pre materské školy zameraný na naše sovy a dravce

máj 2019

Putovanie po národných parkoch

Banská Bystrica

edukačný program pre 1.st. základných škôl o národných parkoch Slovenska pripravený pri príležitosti 100. výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku

22.5.2019

Spoznajme veľké šelmy

Banská Bystrica

edukačný program pre žiakov pre žiakov zakladnej školy v Rooseveltovej nemocnici zameraný na veľké šelmy

máj 2019

Čo ukrýva les

Banská Bystrica

edukačný program pre žiakov I. stupňa základných škôl o lese, pralese a význame mŕtveho dreva

15.5.2019

Môj priateľ bocian

Banská Bystrica

edukačný program pre materské školy o živote bociana

2.5., 13.5., 17.5.2019

Zdravý les je veľká rodina

Liptovský Hrádok, Liptovský Ján

edukačný program pre materské a základné školy o prirodzenom lese a monokultúrach

6.5.,15.5., 16.5., 23.5. 2019

Usilovný ako včielka

Dovalovo, Hradná, Záv. Porúbka, Liptovský Ján

edukačný program pre materské školy o živote včiel

9.5., 24.5. 2019

Chránené územia Slovenska

Nemecká, Brezno

edukačný program o národných parkoch a chránených krajinných oblastiach Slovenska

16.5., 20.5.2019

Vodná expedícia

Brezno

praktické aktivity v teréne pri potoku Lazná, zamerané na zisťovanie základných fyzkálno-chemických charakteristík toku, hodnotenie brehovej vegetácie, odlov a určovanie vodných bezstavovcov a výpočet Trentovho indexu

21.5.2019

Tajomstvá hmyzu a pavúkov

Liptovská Porúbka

prednáška pre materské školy o živote hmyzu a pavúkov

23.5.2019

Náučný chodník Jakub

Banská Bystrica

exkurzia po náučnom chodníku pre žiakov špeciálnej základnej školy

30.5.2019

Hypericum

Heľpa

prírodovedná súťaž pre prihlásené kolektívy žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl okresu Brezno realizovaná pri príležitosti 100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku

6. - 31.5.2019

Premena do krásy

Spišská Stará Ves, Mestská knižnica

výstava venovaná motýľom, ich premene od vajíčka až po dospelého jedinca

1.5.2019

Za orchideami Chocholanskej
doliny

Chocholanská
dolina

exkurzia pre verejnosť

7.5.2019

Tematínske kopce

Tematínske kopce a okolie

exkurzia pre pracovníkov Stáleho zastúpenia EK na 
Slovensku

20.5.2019

NCH Vršatec

Vršatec

exkurzia po náučnom chodníku pre základné školy

SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM

Termín

Názov

Miesto

Informácia

1., 8.,15.,22.,29.máj

Geobádateľňa pre všetkých.

Berggericht- Mineralogická expozícia, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica

Miesto určené na laboratórne, ale aj zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých bádateľov.

vždy o 13:00 hod.

2.-4.máj,

Tvorivé dielne v Ekodielničke.

Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová, SNP 25, Handlová

Tvorivé dielne v Ekodielničke.

7.-11.máj,

14.-18.apríl,

21.-25.máj,

28.-31.máj

11.apríl-16.jún

Výstava: My sa nevieme sťažovať nahlas

Berggericht- výstavné priestory, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica

Výstava prác z 21. ročníka výtvarnej súťaže s environmentálnou tematikou My sa nevieme sťažovať nahlas.

18.5

Noc múzeí a galérií v Slovenskom banskom múzeu

expozície Banská Štiavnica + Handlová

Podujatie k Noci múzeí a galérií 2019

24.-25.máj

Festival kumštu remesla a zábavy, 22.ročník

Starý zámok, Starozámocká 11, Banská Štiavnica

22. ročník podujatia

5.19

Škola v múzeu- všetky aktivity z ponuky projektu

expozície SBM- Banská Štiavnica, Handlová

Ponuka aktivít, tvorivých dielní pre školy a verejnosť je zverejnená na stránke: www.muzeumbs.sk

Slovenská agentúra životného prostredia

Termín

Názov

Miesto

Informácia

3.5.2019

Výstavba Hmyzieho Hotela

SEV Dropie

3.5.2019

Kontinuálne vzdelávanie

SAŽP BB

Záverečné skúšky kontinuálneho vzdelávania

6.5.2019

Kontinuálne vzdelávanie

SAŽP BB

Záverečné skúšky kontinuálneho vzdelávania

7. - 8. 5.2019

Pobytový program

SEV Dropie

Pobytový program pre študentov geografie UMB

12.5.2019

Exkurzia

SEV Dropie

Jednota baptistov Slovenska – rodinný deň na Dropom

14.5.2019

Návšteva nórskej delegácie

SEV Dropie

Návšteva nórskej delegácie v súvislosti s prípravou projektu Climate Change Living Lab

15.- 16.5. 2019

Koordinačné stretnutie EVVO

SEV Dropie

17.5.2019

Zem v rukách človeka

ZŠ Spojová, Banská Bystrica

Realizácia environmentálnych aktivít na tému životné prostredie, odpady a stavba hmyzieho hotela pre žiakov základnej školy Spojovej v Banskej Bystrici.

18.-19.5.2019

Exkurzia

SEV Dropie

Enviro víkend pre rodiny s deťmi

22.5.2019

súťaž Hypericum

SEV Dropie

20. ročník enviro súťaže s účasťami škôl z dolného Žitného ostrova

25.5.2019

Sústredenie, exkurzia

SEV Dropie

Matica slovenská Nesvady - Rodinný deň na Dropom

24. – 26.5.2019

Sústredenie, exkurzia

SEV Dropie

ŠOP, SMOPAJ - Rodinný Envík – výskum bezstavovcov

27. – 29.5.2019

Škola v prírode

SEV Dropie

ZŠ Lodná, Komárno (22 žiakov)

28.5.2019

Týždeň GEOparkov

Fiľakovo

Outdoorové súťažné aktivity k zaujímavým lokalitám v oblasti Fiľakova

29. - 30.5.2019

Festival Zeme

Mestský park v BB

Envirovýchovné aktivity pre školy a verejnosť v mestskom parku (v spolupráci s rôznymi organizáciami venujúcimi sa ochrane prírody a environmentálnej výchove) pri príležitosti festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2019

30.5.2019

Exkurzia

SEV Dropie

Exkurzia pre ZŠ Mojmírovce

31.5.2019

Skutok pre mokraď

SAŽP BB

Uzávierka súťaže Skutok pre mokraď - sprievodná súťaž školského programu Na túru s NATUROU.

31.5.2019

Envirospektrum

SAŽP

Uzávierka fotografickej súťaže na tému Vzduch, ktorý dýchame - ovzdušie v ktorom žijeme

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš

Termín

Názov

Miesto

Informácia

04.04. – 30.06.2019

Výstava

Školská 4, Liptovský Mikuláš

Výstava predstavuje jednotlivé druhy sov, ktoré sa prirodzene vyskytujú na našom území, zaujímavosti z ich života, rozšírenie, nároky na prostredie ako aj ich ochranu a význam pre ekosystém.

Zem, miesto pre život – Noční lovci, sovy

18.05.2019 18.00 – 23.00 hod.

Noc múzeí a galérií 2019 - Noc plná tajomstiev

Školská 4, Liptovský Mikuláš

Nočná prehliadka múzea, aktivity pre deti – Rebríkom do podzemia, Tajomstvá jaskynného mikrosveta, Čo ukrývajú staré dokumenty, Čo je čo, Elfský trh, Pohľad do hlbín Zeme, Ostrozrakí.

22.5.2019

Svetový deň biodiverzity

Školská 4, Liptovský Mikuláš

Podujatie zamerané na problematiku biodiverzity určené pre žiakov základných škôl – spojené s workshopom.

09.00 – 15.00 hod.

23.5.2019

Tajomstvá v starých filmoch ukryté

Školská 4, Liptovský Mikuláš

Speleopodujatie pre širokú verejnosť – ukážky historických filmov s jaskyniarskou tematikou.

14.30 hod.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Termín

Názov

Miesto

Informácia

11.5.2019

Deň otvorených dverí na MŽP SR

Bratislava

Prezentácia činnosti ŠGÚDŠ pre laickú verejnosť a zábavné predstavenie geológie deťom

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Termín

Názov

Miesto

Informácia

máj

Expedícia do Afriky

Prednášková sála CEV Národná zoo Bojnice

Pútavá prednáška pre kolektívy, na ktorej sa dozviete informácie o faune afrického kontinentu. Ktoré africké druhy nájdete aj v bojnickej zoo? Podujatie sa realizuje na objednávku.

1.5.2019

Deň pre zoologické záhrady

Národná zoologická záhrada Bojnice

Ako fungujú moderné zoo? Ako pomáhajú pri záchrane ohrozených druhov zvierat? Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa dozviete na stanovisku v areáli zoo.

11.5.2019

Enviro deň a Deň pre spevavce

MŽP SR

Národná zoo Bojnice predstaví svoje aktivity ako rezortná organizácia MŽP SR. Rovnako priblížime kampaň EAZA – Silent Forest / Umlčaný les a problematiku spevavcov v Juhovýchodnej Ázii.

30.5.2019

Zoo Lympiáda FINÁLE

Národná zoologická záhrada Bojnice

Veľké finále celoslovenskej súťaže mladých zoológov, kde si preveria svoje vedomosti mladí nadšenci prírody.

SVP

Termín

Názov

Miesto

Info

apríl - máj

Čistenie vodnej nádrže Zemplínska Šírava v spolupráci so SRZ

brehy vodnej nádrže Zemplínska Šírava

máj

Čistenie vodnej nádrže Veľká Domaša v spolupráci s SRZ

brehy vodnej nádrže Veľká Domaša

máj

Čistenie vodného toku Ondava v spolupráci s požičovňou lodí Alcea

vodný tok Ondava po prúde od k. ú. Slovenská Kajňa po Ondavské Matiašovce

14.5.

Výchovno-vzdelávacia prednáška pre žiakov ZŠ

Základná škola, 059 94 Jurské 40

prezentácia a diskusia

18.5.

Noc Múzeí a galérie Múzeum Dopravy

Bratislava

výstava