Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Podklady k príprave zonácie

Podklady Štátna ochrana prírody SR

 

Prehľad prípravy zonácie TANAPu (.pdf, 84 kB)

Princíp zonácie TANAPu (.pdf, 64 kB)

Predmet ochrany zonácie TANAPu (.pdf,121 kB)

Základné informácie k zonácií TANAPu (.pdf, 233 kB)

Odborný návrh zonácie TANAPu (návrh je v štádiu rozpracovania)
- podklady: prezentácia ochranárska a prezentácia lesnícka

 

Podklady od členov pracovnej skupiny pre zonáciu TANAPu:

Topercer, J., 2010 : Princíp a kritériá zónovania národných parkov a ich rola v dlhodobom vývoji krajiny na príklade TANAPu (pdf, 202 kB)

Janiga, M., 2011: Prezentácia - zonácia - pripomienky, návrhy, riešenia (pdf, 5MB)

Pracovný návrh zonácie TANAPu:

Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity (.pdf, 3,03 MB)

Botanický ústav Slovenskej akadémie vied (.pdf, 949,0 kB)

 

 

Stretnutia pracovnej skupiny pre zonáciu TANAPu

1. stretnutie 29.6.2011, záznam (.doc, 74 kB) , prezenčná listina(.pdf, 151 kB)

2. stretnutie 11.8.2011, záznam (.doc, 50,5 kB), prezenčná listina (.pdf, 176 kB) 

3. stretnutie 9.9.2011 prezenčná listina

4. stretnutie 23.-24.9.2011 záznam (.doc, 49,5 kB), prezenčná listina

5.stretnutie 20.10.2011 záznam (.doc, 49,0 kB), prezenčná listina

6. stretnutie 24.1.2012 záznam, prezenčná listina

7. stretnutie 16.2.2012 záznam prezenčná listina 

 

Návrhy zonácie

prezentácia ochranárska

prezentácia lesnícka

 

Pozvánky

Stretnutie 16.2.2012 pozvánka, program

Stretnutie 24.2.2012pozvánka I., pozvánka II., pozvánka III. (III.) program