Vytlačiť Poslať stránku

Nariadenie 997/2010 ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie