Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sidla a biodiverzita

Téma biodiverzity v mestách a obciach 

Užitočné odkazy zo sveta

 

Užitočné odkazy z domova

Materiály REC Slovensko:

(Kontakt: CO.Slovakia@rec.org)

Karpatský rozvojový inštitút:

Podujatie Sídla a biodiverzita - príležitosti pre obce a mestá (PDF 3,1 MB)

(Banská Bystrica, 16 - 17. júna 2015)

 

1. ČASŤ: Biodiverzita v mestách a obciach - jej význam a ochrana

 

2. ČASŤ: Pozitívne príklady z praxe zo Slovenska a zo sveta

 

3. ČASŤ: Možnosti financovania projektov zameraných na ochranu biodiverzity v slovenských mestách a obciach

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže