Vytlačiť Poslať stránku

Medzinárodné platformy a iniciatívy pre biodiverzitu

Medzinárodné platformy, iniciatívy, publikácie a informačné systémy pre biodiverzitu

Dohovor o biologickej diverzite (CBD)

Medzivládny panel pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES)

Európsky informačný systém pre biodiverzitu (BISE)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 

The European Platform for Biodiversity Research Strategy (EPBRS)

Európska komisia - téma biodiverzita

Európska environmentálna agentúra (EEA) - téma biodiverzita a publikácie

OECD - téma biodiverzita

Biodiversity Indicators Partnership

The Economics of Ecosystems and Biodiversity

Millennium Ecosystem Assessment (MEA)

Global Biodiversity Outlook (GBO)

Living Planet Report

Encyclopedia of Life (EoL) 

European Atlas of Seas

Global Freshwater Biodiversity Atlas