Vytlačiť Poslať stránku

Dokumenty

NOVÁ KONCEPCIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY (prvý návrh 4. máj 2015 s pripomienkami členov pracovnej skupiny, pdf, 644 kB)

Aktuálna KONCEPCIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY (schválená uznesením vlády SR č. 671/2006)

VYHODNOTENIE priebežného plnenia opatrení koncepcie ochrany prírody a krajiny (Interný materiál MŽP SR, schválený v máji 2014, pdf. 537 kB)

VYHODNOTENIE priebežného plnenia opatrení koncepcie ochrany prírody a krajiny (pracovná aktualizovaná verzia z februára 2015, pdf. 603 kB)

Návrh TÉZ a obsahu novej koncepcie ochrany prírody (výsledok diskusie na druhom pracovnom stretnutí k príprave novej koncepcie 25.-26. novembra 2014 v Banskej Bystrici (pdf. 341 kB)

Návrh TÉZ novej koncepcie ochrany prírody a krajiny (po prerokovaní v Pracovnej skupine ŠOP SR pre prípravu novej koncepcie a doplnený podľa záverov rokovaní k februáru 2015,  pdf. 423 kB)