Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

8050/2015-2.3

Žiadosť entomológov Ladislava Miška, Petra Šomodyho, Rolanda Štefanoviča a Jaroslava Nemého o povolenie výnimiek a vydanie súhlasov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s výskumom živočíchov radov Coleoptera a Lepidoptera v Nitrianskom a Trnavskom kraji. 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže