Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TS-OSZP-2017/000464

Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín v k.ú. Habovka, žiadateľ: Peter Klimek, Hlavná 480, 027 32 Zuberec