Vytlačiť Poslať stránku

OU-TS-OSZP-2016/001579

Žiadosť o výrub drevín v k.ú. Zuberec na p.č. 9787 - žiadateľ - Antónia Borsíkova, Radová 406, 027 32 Zuberec