Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TS-OSZP-2014/000277

žiadosť o súhlas v zmysle § 14 ods. 2, písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny na leteckú prepravu vrtuľníkom – betónovej zmesi a kovových konštrukcií pri stavbe sedačkovej lanovej dráhy CD6C -TATRAWEST s.r.o. Zuberec v k.ú. Zuberec