Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TR-OSZP-2015/000957

Žiadosť o súhlas na výrub drevín - 2. stupeň ochrany (ochranné pásmo NP Veľká Fatra), k.ú. Mošovce. Žiadateľ P. Karabeľ, Mošovce.