Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z/2014/00322

Poľnohospodárske družstvo Oravská Lesná - žiadosť o súhlas na pasenie, preháňanie a napájanie hovädzieho dobytka (cca 200 ks) v zmysle § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na území CHKO Horná Orava - zóna D s 2. stupňom ochrany