Vytlačiť Poslať stránku

Z/2014/00168

Lesy SR, š.p. GR Banská Bystrica, odštepný závod Námestovo - žiadosť o súhlas na pozemnú aplikáciu chemických látok v zmysle § 14 ods. 2 písm. c ) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s opatreniami na obhospodarovanie a ochranu lesov