Vytlačiť Poslať stránku

OU-NO-OSZP-2016/005081

Oznámenie o začatí konania na základe žiadosti obce Oravská Lesná o udelenie súhlasu na organizovanie športovej akcie "Preteky psích záprahov" v k.u. Oravská Lesná v zmysle paragrafu 13 ods. 2 písmeno k) zákona číslo 543/2002 Z.z. v druhom stupni ochrany.