Vytlačiť Poslať stránku

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o súhlas k výstavbe nového oplotenia pri cintoríne na pozemku s parc. č. CKN 132 v k.ú. Súľov - Hradná

Žiadateľ: Obec Súľov - Hradná