Vytlačiť Poslať stránku

OU-BY-OSZP/2015/000527/Cur

Žiadosť o súhlas k oploteniu pozemku na parc.č. 845/1 v k.ú. Súľov - Hradná v 2. stupni ochrany prírody a krajiny od žiadateľa Jozef Bušovský, Plevník - Drienové 342, 018 26.