Vytlačiť Poslať stránku

OU-BY-OSZP/2015/000241-2/Cur

Názov: Zriadenie chovnej stanice

Text: Žiadosť o súhlas na zriadenie chovnej stanice v .k.ú. Petrovice, 013 53 Petrovice 562, žiadateľa Pavol Židek, 013 53 Petrovice 562