Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP3-2014/028160/Cas

Vydanie súhlasu na prelet vrtuľníkom v súvislosti so stavbou: "Terchová, Vrátna - rekonštrukcia trafostanice 234/TS Terchová Poludňový Grúň"