Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/Z/2014/01460/Ryb

Žiadosť o povolenie realizácie filmovania prírodnej scenérie a lezeckej činnosti na lokalite Mních v NPR Súľovské skaly, v dňoch 4.4. až 6.4 2014, v rámci festivalu Hory a Mesto, pre vytvorenie prezentačného videa krás Slovenskej prírody Súľova, športu v prírode a zviditeľnenia vo svete.  Žiadateľ: DuoMedia s.r.o., Nové Záhrady I/11, 821 05  Bratislava

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže