Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/Z/2014/01138/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek na realizáciu podujatia Botanické dni 2014, v dňoch 2.-6.6.2014, ktoré organizuje SMOPaJ v spolupráci so Správou NP Malá Fatra, Botanickou záhradou UK Blatnica a Botanickou sekciou Asociácie múzeí a galérií ČR vyplývajúceho zo schváleného Plánu hlavných úloh SMOPaJ, na záujmových lokalitách: NPR Chleb, NPR Rozsutec, NPR Tiesňavy, NPR Suchý, NPR Prípor, NPR Kľačianska Magura, PR Šujské rašetlinisko, UEV Zázrivské Lazy, PP Borická Mláka, PR Dubovské Lúky a NPR Starý hrad.   Žiadateľ: Slovenské Múzeum Ochrany Prírody a Jaskyniarstva, Školská ul. 4, 031 01  Liptovský Mikuláš

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže