Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/Z/2014/00329/Ryb

Žiadosť o súhlas podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na úpravu lyžiarskej bežeckej trate s dĺžkou 3,5 km, v okolí lyžiarskeho strediska Vrátna freetime zone vo Vrátnej doline, v k.ú. obce Terchová.  Žiadateľ: Ing. Michal Weiner, Školská 95, 013 06  Terchová

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže