Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/Z/2013/01090/Kr

16.12.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods.4 zákona č.543/2002 Z.z.. Žiadateľ: Martin Dávidík, Ležiachov 54, 038 42 okr. Martin

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže