Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/007406/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na organizovanie cyklistického preteku v oblasti Nízkych Tatier. Žiadateľ: Bicyklom po Slovensku s.r.o., Žiarska 635/4, 01304 Liptovský Mikuláš

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže