Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/35563/Gs

Žiadosť športového klubu Oravaman o možnosť usporiadať podujatie Jánošík-Slovak Extreme Triatlon na území NP Malá Fatra