Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/033643/Kr

Žiadateľ: Poľovnícke združenie Ondrášová, 038 22 Slovenské Pravno

Žiadosť vo veci vydania súhlasu na vybudovanie  "  Náučný chodník meande Turca" v k.ú. Abramová, okres Turčianske Teplice