Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2017/013045/Drn

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na organizovanie verejného športového podujatia Liptov Ride v stredisku Jasná v Demänovskej doline. Žiadateľ: Občianske združenie Liptov Ride, Žiarska 601/1, 031 04 Liptovský Mikuláš

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže