Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/010659/Kr

Žiadateľ: Jaroslav Šavol, Žabokreky 273, 038 40 Žabokreky

Žiadosť vo veci povolenia organizovať verejné športové podujatie   "Beh na Kľačiansku Maguru" po turistickom chodníku na území NP Malá Fatra , deň podujatia 06.05.2017.