Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/28180/Gs

Žiadosť obce o úpravu suchých vetiev na CHS v obci Veličná z dôvodu bezpečnosti v jeho okolí.