Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/041994/Kr

Žiadateľ: Mesto Turčianske Teplice

Žiadosť vo veci povolenia organizovať verejné turistické podujatie na roky 2017-2021:

- Primátorsky výstup na Drienok 1 268m n.m.

- Posledný šús na Skalke 1 232m n.m.

- Výstup mládeže na Vyšehrad 829m n.m.

- Dievčenský výstup na Zniev 985m n.m.

- Výstup na Kľak  1233 m n.m.

- Prechod hrebeňom Malej Fatry

- Národné stretnutie turistov abstinentov na Husnom vrchu 775m n.m.

- Stretnutie plešatých a bradatých turistov na Drienku 1 268m n.m.

- Národné stretnutie turistov veteránov na Bralovej skale 826m n.m.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže