Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/024768/Kr

Žiadateľ: Obec Turany

Žiadosť: Povolenie organizovať verejné turistické podujatie - Výstup na Veľký Fatranský Kriváň dňa 18.6.2016 po vyznačenom turistickom chodníku na území NP Malá Fatra.