Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/023809/Gs

Žiadosť o vydanie výnimky na vjazd motorovými vozidlami na lesné cesty v niktorých lokalitách Slovenska.