Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/023534

Žiadosť o povolenie opílenia suchých konárov z chráneného stromu vo Veličnej