Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/021720/Kr

Žiadateľ: Obec Necpaly

Žiadosť: Povolenie výnimky na organizovanie verejného turistického podujatia  " Beh na Borišov"  na území NP Veľká Fatra.