Vytlačiť Poslať stránku

OU-ZA-OSZP1-2016/011968/Gs

Žiadosť o predĺženie platnosti "R", splavovanie pltí na rieke Orava